รู้จักเรา

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์พีที รุ่งเจริญเพิ่มพูนทวีทรัพย์ หรืออาร์พีทีทราเวล ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบ ธุรกิจรถตู้เช่า และแท็กซี เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้แพร่หลายในสังคมไทยในภาครวม และนำมาซึ่งชื่อเสียงในการท่องเที่ยวแก่อารยประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับภาคเหนือ ไปสู่ระดับประเทศ ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งใน การสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก ” อีกนัยยะหนึ่ง “ เราเป็นองค์กรการท่องเที่ยวน้องใหม่ที่จะพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวในขั้นสุด และมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”

วัตุประสงค์

  • เป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุกคนชื่นชม (Most Traveling Developer of All Stakeholders) “ เป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุกคนชื่นชม (โดยสร้างคุณค่าที่โดดเด่นแตกต่างและเหนือความคาดหมายของทุกคน ”
  • เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกเข้ามาสัมผัสและใช้บริการ โดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้า
  • เป็นบริษัททัวร์ (Traveling Agency) ที่พันธมิตร-คู่ค้าเลือก โดยสร้างความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน ควบคู่ไปกับการ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
  • เป็นบริษัททัวร์ (Traveling Agency) ที่พนักงานมีความสุขในการทำงานในองค์กร โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการเติบโตทางหน้าที่การงานตลอดจนสร้างสังคมการทำงานที่มีความรักความผูกพันกัน
  • เป็นบริษัททัวร์ (Traveling Agency) ที่สังคมและชุมชนเลือก โดยพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นที่ ภูมิใจของชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
  • เป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Developer) “ เป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มีการบริการรูปแบบใหม่ ที่หลากหลายและทันสมัยตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ” RPT ตระหนักดีว่า ความไม่หยุดนิ่งของลูกค้าคือความท้าทายที่สำคัญ ลูกค้ามีความคาดหวังที่สูงขึ้นมีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้นความไม่หยุดนิ่งของ RPT จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้การบริการด้านท่องเที่ยวภายใต้การบริหารของ RPT มีความทันสมัยที่สุดและสามารถ ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ดี โดยการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ การสรรหาการบริการรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การสร้างกิจกรรมที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนการผสาน พลังกับบริษัทพันธมิตร-คู่ค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจ สูงสุดกับผู้ใช้บริการ
  • เป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวระดับภาคเหนือ สู่ระดับประเทศ (Northern – Country Traveling Developer) “ เป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในระดับภาคเหนือ สู่ระดับประเทศ และเป็นที่จับตามองในตลาดการท่องเที่ยว ” RPT มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเติบโตเป็นองค์กรระดับภาคเหนือ สู่ระดับประเทศ คือก้าว ต่อไปของ RPT ดังนั้น RPT จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและมีโครงการที่ ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในภาคเหนือ สู่ระดับประเทศนี้ RPT ได้ระบุตลาดที่จะขยายธุรกิจไปอย่างชัดเจน บน พื้นฐาน ความรอบคอบ มีกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการสร้างพันธมิตรที่สามารถตอบสนองกับ โอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่องค์กรและทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพ และความพร้อมที่จะสามารถดำเนินธุรกิจทั้งในภาคเหนือ และระดับประเทศได้ตามเป้าหมาย
  • เป็นผู้สร้างประสบการณ์ความสุขที่เหนือกว่า (World-Class Rewarding Experience) “ เป็นบริษัททัวร์ (Traveling Agency) ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความสุขในการท่องเที่ยวที่เหนือกว่าคู่แข่ง ในทุกตลาดที่เปิดดำเนินการ ” RPT ตระหนักอยู่เสมอว่า RPT ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้าง ประสบการณ์แห่งความสุขให้กับทุกคน ดังนั้น ทุกองค์ประกอบในการบริการ RPT จะคำนึงถึง ผู้ใช้บริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรม ที่ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจัด กิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน RPT เชื่อว่ามาตรฐานที่ สูงและเป็นสากลจะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นผู้นำในตลาดได้ ความเป็นระดับสากล/ระดับโลก ( World – Class ) จึงเป็นสิ่งที่ RPT มุ่งมั่นมาตลอดและเชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์แห่ง ความสุขในระดับสากล จะเป็นสิ่งที่ทำให้ RPT ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับภาคเหนือ ถึงประเทศได้ในอนาคต

เที่ยวเมืองไทยไปทุกภาค

กับ อาร์พีที

อัพเดตข้อมูลการท่องเที่ยว